Business Procesverbetering

Business Procesverbetering

Bedrijven steken steeds meer tijd in het uitdenken van processen. In werkelijkheid lopen deze processen vaak niet zoals gedacht. Dit kan leiden tot inefficiëntie op de werkvloer of problemen bij een IT implementatie. Het is daarom belangrijk om alle verschillen tussen de beoogde bedrijfsprocessen en de werkelijke bedrijfsprocessen duidelijk in kaart te brengen. Hierdoor kunnen knelpunten worden geïdentificeerd en kunnen processen worden geoptimaliseerd.


De huidige markt biedt verschillende oplossingen om bedrijven hierin te ondersteunen. Zo gebruikt bijvoorbeeld Process Mining operationele data om weer te geven hoe een proces daadwerkelijk verloopt. Daarnaast kan met behulp van Process Modelling een proces in kaart worden gebracht. Deze markt is echter aan veel veranderingen onderhevig en het vinden van een passende oplossing kan daarbij een grote uitdaging vormen.

Andere services